Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chứng chỉ

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed

Ngoại ngữ - Tin học

Luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh VSTEP (A2, B1, B2) trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi cấp tốc Tiếng Anh VSTEP (A2, B1, B2)

Luyện thi chứng chỉ IELTS trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi IELTS

Luyện thi chứng chỉ TOEFL trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi TOEFL

Luyện thi chứng chỉ TOEIC IIG Cấp độ 350 - 600 trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi TOEIC IIG Cấp độ 350 - 600

Luyện thi chứng chỉ APTIS trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi chứng chỉ APTIS

Luyện thi chứng chỉ LINGUASKILL trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi chứng chỉ LINGUASKILL

Luyện thi chứng chỉ CNTT Cơ bản - Nâng cao trung tâm tuyển sinh Edulink

Luyện thi chứng chỉ CNTT Cơ bản - Nâng cao

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Nghiệp vụ sư phạm Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non (dành cho giáo viên dạy tiếng Anh) - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non (dành cho giáo viên dạy tiếng Anh)

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP giáo viên THCS dạy tích hợp (môn KHTN, Lịch sử và Địa lý) - Trung tâm tuyển sinh EdulinkChứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng - Trung tâm tuyển sinh Edulink

NVSP giáo viên THCS dạy tích hợp (môn KHTN, Lịch sử và Địa lý)

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT

Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên THCS, THPT (môn tiếng Anh)

Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên THCS, THPT (môn tiếng Anh)

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng

Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Cao đẳng/ Đại học

Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Cao đẳng/ Đại học

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Bảo mẫu - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Bảo mẫu

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Cấp dưỡng Mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Cấp dưỡng

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý giáo dục mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Quản lý giáo dục mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Hiệu trưởng trường mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Hiệu trưởng trường mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

Chứng chỉ Phương pháp cho trẻ làm quen với tiếng Anh - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Phương pháp cho trẻ làm quen với tiếng Anh

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Dạy thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Dạy thể dục nhịp điệu (Aerobic) cho trẻ mầm non

Chuẩn Chức danh nghề nghiệp

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao đẳng/ Đai học - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao đẳng/Đại học

Chứng chỉ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức chuyên ngành Giáo dục Nghề nghiệp

Giáo dục đặc biệt

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm