Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Phương pháp giáo dục Montessori

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Phương pháp giáo dục Montessori

Giới thiệu

Khoá học bồi dưỡng chuyên đề “Phương pháp giáo dục Montessori” là một chương trình đào tạo dành cho giáo viên, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục và những người quan tâm đến phương pháp giáo dục Montessori. Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành áp dụng phương pháp giáo dục Montessori vào học tập và nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện cho trẻ em.

Khoá học Phương pháp giáo dục Montessori còn cung cấp kiến thức sâu rộng và các công cụ thực tiễn giúp học viên áp dụng hiệu quả phương pháp Montessori vào giảng dạy, từ đó mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển giáo dục.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm