Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí

Giới thiệu

Sau khi hoàn thành khóa học ”Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí ” khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực báo chí. Chương trình giảng dạy bao gồm các nội dung về lý thuyết và thực hành, từ quy trình viết báo, biên tập, đến công nghệ sản xuất nội dung đa phương tiện.

Học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng viết lách chính xác, sáng tạo và phản biện, đồng thời học các kỹ năng quản lý thời gian, phân tích thông tin và tư duy phản biện trong việc nghiên cứu và xử lý tin tức. Mục tiêu của khóa học là trang bị học viên những năng lực cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường báo chí đa dạng và thay đổi nhanh chóng ngày nay, đồng thời khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong công việc truyền thông.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm