Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Giới thiệu

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước, pháp luật, quản trị quốc gia, và quản lý nhà nước. Ngoài ra, chương trình còn phát triển một số kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động và sáng tạo.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm