Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Nghiệp vụ Kế toán trưởng

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Nghiệp vụ Kế toán trưởng

Giới thiệu

Khoá học bồi dưỡng chuyên đề “Nghiệp vụ Kế toán trưởng” là một chương trình đào tạo dành cho những cá nhân đang hoạt động hoặc mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính.Tham gia khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức sâu rộng và cập nhật về quản lý tài chính, lập báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ và pháp luật liên quan đến kế toán.

Phương pháp giảng dạy thực tiễn và các tình huống thực tế, khóa học không chỉ giúp học viên nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả. Đây chính là cơ hội vàng để các kế toán viên nâng cao trình độ, chứng tỏ năng lực và tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm