Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng Nghiệp vụ truyền thông

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng Nghiệp vụ truyền thông

Giới thiệu

Khóa học ”Bồi dưỡng Nghiệp vụ truyền thông” là chương trình giáo dục chuyên sâu nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng và hiểu biết rộng về lĩnh vực truyền thông. Chương trình này tập trung vào các nội dung như lý thuyết truyền thông, phương pháp nghiên cứu và phân tích thông tin, kỹ năng viết lách và biên tập nội dung, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và phân phối tin tức.

Học viên sẽ được đào tạo để có khả năng làm việc trong các lĩnh vực như báo chí, truyền hình, truyền thông đại chúng, và truyền thông kỹ thuật số. Mục tiêu của khóa học là nâng cao năng lực chuyên môn, khuyến khích sáng tạo và phát triển kỹ năng thực tiễn để đáp ứng các yêu cầu ngày càng phức tạp và đa dạng của ngành truyền thông trong thế giới ngày nay.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm