Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường

Giới thiệu

Khóa học ”Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường” nhằm trang bị học viên với những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tư vấn tâm lý cho học sinh và sinh viên. Chương trình đào tạo bao gồm cả lý thuyết và thực hành về tâm lý học giáo dục, các phương pháp và kỹ thuật tư vấn cá nhân và nhóm, cũng như các chiến lược giải quyết vấn đề và hỗ trợ phát triển cá nhân trong cộng đồng học đường.

Học viên sẽ được hướng dẫn về cách nhận diện và xử lý các vấn đề tâm lý, xã hội phổ biến trong học sinh và sinh viên như căng thẳng học tập, áp lực đào tạo, hội nhập xã hội, và các vấn đề tâm lý khác. Mục tiêu của khóa học là nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển kỹ năng tư vấn để giúp học sinh và sinh viên cải thiện học tập, nâng cao sự tự tin và sự phát triển cá nhân, từ đó đạt được thành công và hài lòng trong cuộc sống học đường.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm