Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho Cán bộ Quản lý và Giáo viên Mầm non

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho Cán bộ Quản lý và Giáo viên Mầm non

Giới thiệu

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non là một khóa học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

Mục đích nhằm bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý, phương pháp, và kỹ năng quản lý ban đầu, bắt buộc cho cán bộ quản lý. Đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý giáo dục. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, chuyên môn, và nghiệp vụ.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho Cán bộ Quản lý và Giáo viên Mầm non

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm