Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Giới thiệu

Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo. Các chuyên đề bao gồm kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, hành chính nhà nước, quản lý theo ngành, kỹ năng quản lý hành chính, phân tích chính sách công, tổ chức thi hành pháp luật, tư duy phân tích và hệ thống, xây dựng và quản lý dự án, chương trình, đề án.

Mục tiêu là bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển kỹ năng tương ứng cho cán  bộ, công chức, viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm