Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng đối với lãnh đạo – quản lý cấp phòng và tương đương

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương

Giới thiệu

Chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương ban hành theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022. Chương trình bồi dưỡng  gồm 8 chuyên đề về kiến thức, kỹ năng và 2 chuyên đề báo cáo. Mục tiêu chung là bổ sung, trang bị, cập nhật, và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giúp học viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong công việc. Hơn hết là đáp ứng các yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

Ngoài việc bám sát giáo trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, học viên còn được đội ngũ giảng viên giảng dạy tại các lớp luôn cập nhật những văn bản mới, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để truyền tải một cách đầy đủ và kịp thời tới học viên.

Đối tượng tuyển sinh

Hồ sơ nhập học

Thời gian & Hình thức đào tạo

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm