Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho Cán bộ Quản lý và Giáo viên Trường phổ thông

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho Cán bộ Quản lý và Giáo viên Trường phổ thông

Giới thiệu

 Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên Trường phổ thông là một khóa học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Mục đích chung là bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí trường phổ thông là yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ.

Đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Giúp cho phổ thông nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng năng lực quản lí, quản trị nhà trường, chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, từng bước tiến tới tự chủ tự chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục trước xã hội.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục cho Cán bộ Quản lý và Giáo viên Trường phổ thông

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm