Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Thông báo 173/TB-VPCP 2024 kết luận phiên họp về Đổi mới giáo dục mầm non đến năm 2030

Thông báo 173/TB-VPCP 2024 kết luận phiên họp về Đổi mới giáo dục mầm non đến năm 2030

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo 173/TB-VPCP 2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm