Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT 2024 Phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT 2024 Phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Bộ Gáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1266/QĐ-BGDĐT 2024 Về việc Phê duyệt phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm