Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT 2024 Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT 2024 Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết đinh 1139/QĐ-BGDĐT 2024 về kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024.

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm