Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT 2024 TTHC sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT 2024 TTHC sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 3 tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyét định 1302/QĐ-BGDĐT 2024 về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm