Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Quyết định 761/QĐ-BGDĐT 2024 Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật

Quyết định 761/QĐ-BGDĐT 2024 Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật

Ngày 7 tháng 3 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định 761/QĐ-BGDĐT 2024 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1056/QĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023 – 2030”

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm