Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Quyết định 93/QĐ-BGDĐT 2024 công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh PEIC

Quyết định 93/QĐ-BGDĐT 2024 công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh PEIC

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 93/QĐ-BGDĐT 2024 về việc Công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng anh pearson english international certificate tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm