Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

Thông báo 1337/TB-KBNN tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024

Thông báo 1337/TB-KBNN tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024

Ngày 14 tháng 4 năm 2024, kho bạc nhà nước đã ra Thông báo 1337/TB-KBNN tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024. Tuyển ở nhiều vị trí như: Chuyên viên nghiệp vụ, Kế toán viên, chuyên viên tin học, Văn thư viện.

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm