Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chia sẻ ngay

Facebook
Telegram
Pinterest
Email

EduLink chúc mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Pháp luật đã giúp tạo ra nền tảng pháp lý đáng tin cậy, giúp đảm bảo sự an toàn và công bằng cho tất cả công dân và doanh nghiệp.
EDULINK chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2023

Ngày 9/11 hàng năm, Việt Nam lại kỷ niệm Ngày Pháp Luật, đây là một dịp quan trọng để tôn vinh và nhìn lại những nỗ lực của hệ thống pháp luật và Hiến pháp đối với sự phát triển của đất nước. Trung Tâm Tuyển Sinh EduLink xin gửi lời chúc và lòng biết ơn đến tất cả những người đã đóng góp cho việc tạo ra hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, và thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Ngày 09/11/1946 đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam khi bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Chính trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn việc sử dụng pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp, để thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Pháp luật đã giúp tạo ra nền tảng pháp lý đáng tin cậy, giúp đảm bảo sự an toàn và công bằng cho tất cả công dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác giáo dục pháp luật đã trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi hiểu rằng pháp luật không chỉ là quy tắc, mà còn là bảo vệ cho quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Trung Tâm Tuyển Sinh EduLink xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người làm công tác pháp luật, luật sư, công chức pháp lý, và những người đã đóng góp cho sự phát triển của hệ thống pháp luật. Hy vọng rằng trong tương lai, Hiến pháp và pháp luật sẽ tiếp tục là nền tảng đáng tin cậy cho sự phát triển bền vững của đất nước và xã hội Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn và chúc mừng Ngày Pháp Luật Việt Nam!

EDULINK chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2023
EDULINK chào mừng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2023

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm