Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2 Đại học Giáo dục thể chất

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 Đại học Giáo dục thể chất - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Chương trình Liên thông – Văn bằng 2 Đại học Giáo dục thể chất trang bị kiến thức sâu rộng về lĩnh vực giáo dục thể chất, từ lý thuyết đến thực hành. Các môn học thường bao gồm nền tảng về dinh dưỡng, tâm lý học thể chất, phương pháp giảng dạy và quản lý hoạt động thể chất. Chương trình không chỉ chú trọng vào khía cạnh vận động và thể chất mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng giảng dạy.

Chương trình nhằm mục đích đào tạo cán bộ, giáo viên TDTT có trình độ đại học, có lập trường chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, có lòng yêu nghề nghiệp, nắm vững kiến thức về lý luận, kỹ năng thực hành, khả năng thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng theo yêu cầu xã hội. Có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

Đối tượng tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

Edulink tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hồ sơ

Điều kiện xét tuyển

Thời gian & Hình thức đào tạo

Văn bằng hai: 6 học kỳ (2 năm)
Trung Cấp liên thông: 6 học kỳ (2 năm)
Cao đẳng liên thông: 4 học kỳ (1.5 năm)

Học trực tiếp kết hợp học online vào các buổi tối trong tuần. Học viên sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học.

Hồ sơ nhập học

Mỗi học viên sẽ nộp 2 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, tất cả hồ sơ đều công chứng

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm