Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2 Đại học Giáo dục chính trị

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 Đại học Giáo dục chính trị - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Chương trình Liên thông – Văn bằng 2 Đại học Giáo dục chính trị là sự kết hợp linh hoạt giữa học và công việc, được thiết kế đặc biệt cho những người có lịch trình bận rộn. Chương trình với nội dung cơ bản là đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị, khối kiến thức giáo dục công dân, các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiến thức về nghiệp vụ sư phạm. Thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông.

Đối tượng tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

Edulink tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hồ sơ

Điều kiện xét tuyển

Thời gian & Hình thức đào tạo

Văn bằng hai: 6 học kỳ (2 năm)
Trung Cấp liên thông: 6 học kỳ (2 năm)
Cao đẳng liên thông: 4 học kỳ (1.5 năm)

Học trực tiếp kết hợp học online vào các buổi tối trong tuần. Học viên sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học.

Hồ sơ nhập học

Mỗi học viên sẽ nộp 2 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, tất cả hồ sơ đều công chứng

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm