Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Tuyển sinh Đại học Liên thông – Văn bằng 2 Kế toán

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh liên thông, văn bằng 2 Đại học Kế toán - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Chương trình học Đại học Liên thông – Văn bằng 2 Kế toán tại Edulink sẽ giúp học viên tham gia học có được kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán quốc tế, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tổ chức công tác kế toán; có kiến thức về thuế – tài chính doanh nghiệp,… Thực hành thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường. Trang bị các kiến thức, quy định liên quan đến tài chính Nhà nước, kế toán công.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận các vị trí như: Làm kế toán viên, kế toán phụ trách các phần hành, kế toán tổng họp, hoặc kiểm soát viên tại các đơn vị, các tổ chức kinh tế. Làm các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, ngân hàng, tổ chức tài chính, các đơn vị cung cấp dich vụ kế toán, kiểm toán. Là giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính (cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Đối tượng tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

Edulink tuyển sinh theo phương thức xét tuyển (không thi)

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm