Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Phương giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Phương giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Đồng thời, nhu cầu từ các trường (từ Mầm non đến THPT) ngày càng tăng về việc giảng dạy kỹ năng sống, khiến cho việc này trở thành một phần quan trọng trong giáo trình học. Tuy nhiên, đa số giáo viên hiện nay chưa được đào tạo về phương pháp giáo dục kỹ năng sống, dẫn đến tình trạng lúng túng và khó khăn trong việc triển khai các chương trình giáo dục kỹ năng sống trong trường học.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của việc giảng dạy kỹ năng sống, chúng tôi tổ chức lớp bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống” dành cho những giáo viên và nhà giáo có nhu cầu.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm