Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Khoá học bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề sơ cấp, trung cấp, cao đẳng là một chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm phát triển phương pháp giảng dạy và kỹ năng quản lý lớp học cho giáo viên, giảng viên, và những người quan tâm đến việc giảng dạy các chương trình đào tạo nghề sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Chương trình này được xây dựng dựa trên quy định của thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết và kỹ năng thực hành để trở thành những người hướng dẫn có trách nhiệm và hiệu quả trong việc giảng dạy các khóa đào tạo nghề.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm