Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Thông tư này thay thế hai thông tư trước đó là Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011 và Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông và cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Sau khi hoàn thành khoá học Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT, các học viên sẽ được trang bị những phẩm chất và năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Chương trình này giúp các học viên thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục ở trường THCS và THPT một cách hiệu quả và có ý nghĩa.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm