Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Cao đẳng/ Đại học

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên Cao đẳng/ Đại học - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Khoá học bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Cao đẳng/Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy cho các anh/chị chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm, nhưng mong muốn trở thành giảng viên trong các trường Cao đẳng/ Đại học, theo hướng chuẩn hoá và hiện đại hóa.

Chương trình này cũng nhằm mục đích nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục Cao đẳng/ Đại học, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Mong rằng, khoá học sẽ mang lại những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn giúp các anh/chị phát triển và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm