Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non là chương trình đào tạo và huấn luyện nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc giáo dục và chăm sóc trẻ em từ 0-6 tuổi. Đây là một chương trình có mục tiêu giúp các cá nhân hoặc những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non nâng cao trình độ và hiểu biết về cách tiếp cận, giáo dục và phát triển của trẻ nhỏ.

Qua khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục mầm non, người học sẽ được trang bị những kỹ năng quan trọng như quản lý lớp học, thiết kế và thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp với từng độ tuổi, cũng như hiểu biết sâu sắc về các phương pháp giáo dục tiên tiến và quan trọng nhất là phát triển kỹ năng chăm sóc và tương tác tích cực với trẻ nhỏ.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm