Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Luyện thi chứng chỉ CNTT Cơ bản – Nâng cao

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

Tuyển sinh lớp Luyện thi chứng chỉ CNTT Cơ bản - Nâng cao - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Theo đó, từ ngày 10/08/2016, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia.

Khoá học Luyện thi chứng chỉ CNTT Cơ bản – Nâng cao là chương trình đào tạo được thiết kế để chuẩn bị học viên đạt được chứng chỉ ứng dụng CNTT ở cả hai cấp độ cơ bản và nâng cao. Chương trình này cung cấp kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị cần thiết để học viên vượt qua kỳ thi chứng chỉ CNTT một cách thành công và hiệu quả.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm