Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chứng chỉ Hiệu trưởng trường mầm non

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng trường mầm non - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Khoá học Chứng chỉ Hiệu trưởng Trường Mầm non là một chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho những cá nhân mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý giáo dục mầm non. Với mục tiêu đào tạo và chứng nhận những người có năng lực và kiến thức cần thiết để đảm nhận vai trò hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non, khoá học này cung cấp một chương trình học toàn diện với những nội dung bao gồm quản lý tổ chức, lãnh đạo và điều hành trường mầm non, xây dựng và phát triển chương trình giáo dục, quản lý tài chính và nguồn lực, cũng như giao tiếp và quan hệ cộng đồng.

Đồng thời, chương trình còn tạo điều kiện cho các học viên áp dụng kiến thức và kỹ năng thực tiễn thông qua các trường hợp thực hành và các dự án nghiên cứu. Kết thúc khoá học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hiệu trưởng trường mầm non có giá trị sử dụng trên toàn quốc, là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp quản lý giáo dục mầm non của bạn.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm