Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục đặc biệt Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Khóa học chứng chỉ Giáo dục đặc biệt “Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ” là một chương trình đào tạo chuyên sâu, được thiết kế nhằm giúp học viên có hiểu biết sâu hơn về các phương pháp giáo dục hiệu quả dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ. Mục tiêu của khóa học là tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và tham gia vào xã hội một cách hòa nhập.

Trong khóa học giáo dục đặc biệt này, người học sẽ được trang bị các kỹ năng, kiến ​​thức và công cụ cần thiết để phát hiện và đánh giá sớm các vấn đề về khuyết tật trí tuệ và tự kỷ ở trẻ nhỏ. Họ sẽ học cách áp dụng các phương pháp giáo dục và can thiệp phù hợp nhằm hỗ trợ trẻ phát triển tối đa các kỹ năng xã hội, học tập và tự chăm sóc bản thân.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm