Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức chuyên ngành Giáo dục Nghề nghiệp

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức chuyên ngành Giáo dục Nghề nghiệp - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Khoá học Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp là một chương trình đào tạo hiện đại và chất lượng, thực hiện theo chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định tại Quyết định số 12/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ban hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm