Trung tâm Tuyển sinh EduLink

Danh mục

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học

Xem nhanh

Chia sẻ ngay

chương trình chào hè 2024 và chúc mừng sinh nhật lần 6 ueed
Tuyển sinh lớp bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học - Trung tâm tuyển sinh Edulink

Giới thiệu

Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi quy định ở các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT theo hướng chỉ cần đáp ứng một loại chứng chỉ chung cho mỗi cấp học, không chia hạng chứng chỉ 1, 2, 3, 4 như trước đây.

Sau khi hoàn thành khóa học Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo Dục. Chứng chỉ này có giá trị bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, giúp học viên có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. 

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian & Hình thức đào tạo

Hồ sơ nhập học

Tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm